The Kokon

Een veilige plek voor transformatie

Spiritual Emergency


“For a seed to achieve its greatest expression, it must come completely undone. The shell cracks, its insides come out and everything changes. To someone who doesn’t understand growth, it would look like complete destruction.” — Cynthia Occelli 

We gaan als samenleving massaal door versnelling en verdieping. Er verandert erg veel in korte tijd en op veel gebieden tegelijk. De heldere rollen-verwachtingen vervagen en mensen worden massaal "wakker" tot een dieper niveau van bewustzijn en daarmee het verlangen om authentiek te zijn. En dan komt er ook nog eens een pandemie bij.

De aandacht voor bewustzijn en ruimte voor de ontwikkeling het individu vanuit authenticiteit, bieden mogelijkheden, maar zijn helaas niet zonder risico.
Waar je je goedheid en kracht wilt ontdekken, kom je je schaduw tegen.
Je kunt niet selectief "meer vreugde ervaren" aanzetten. Op het moment dat je meer gaat voelen, voel je al je emoties meer, ook de 'range' van emoties die je misschien destijds onbewust hebt uitgezet.
Als je de diepte ingaat van je onderbewustzijn, kom je ongetwijfeld zee-monsters tegen.
Onverwachts kun je op de reis terecht komen, die The Heroes Journey heet, vol turbulentie, hoge golven en geen vaste grond onder je voeten.

Ik houd van de woorden "Spiritual Emergence" en "Spiritual Emergency". Stan Grof beschrijft dit uitgebreid in zijn boek*. Waar ervaringen rustig kunnen integreren tot ontwikkeling bij Spiritual Emergence, kan een persoon echt in een spirituele crisis komen als dit proces te snel gaat.

De psyche heeft vaak een symbolische manier van communiceren. Het praat met beelden, het creeert opvattingen en het leeft soms zijn eigen leven. Als je je grootheid gaat omhelzen, of je diepste angst in de ogen kijkt - en het gaat overweldigen - dan kom je in het grensvlak met psychopathologie. 
Binnen de medische wetenschap is bijvoorbeeld een psychose standaard een stoornis in de prikkeloverdracht in de hersenen. Onderliggend kan zich echter een heel extentieel proces afspelen, waarbij iemand bezig is met diepe levensvragen of keihard probeert om trauma los te laten op een energetisch/creatief niveau. En dan is het belagrijk dat het proces er mag zijn, zonder dat het de grond in wordt gedrukt. Tijdelijke medicatie kan soms helpend/nodig zijn. Het is echter soms van levensbelang om voor ogen te houden dat de psyche altijd op zoek is naar heelheid en dat een psychose een katalysator/een paardenmiddel is om dit te bereiken. Stigmatiseren  kan erg schadelijk zijn.

Het is dus cruciaal om te onderscheiden en te begrijpen wat er gebeurt en ruimte te laten voor het mystieke. Vaak zijn hierin een aantal signalen van belang: 
- Hoe is iemands levensverhaal? Was iemand voor de episode gezond? Is de crisis eenmalig en kan iemand (met hulp) dit verwerken en integreren en ontstaat er weer een nieuwe balans? Of blijft iemand last hebben van terugkerende episodes en is het inzicht/de wil beperkt om dit te integreren?
- Wat is de context van de crisis? Zijn er heftige gebeurtenissen? ?
- Hoe ziet het netwerk eruit van iemand?
- Is iemand bereid en in staat tot samenwerking en vertrouwen?

In 2016 ben ik Spiritual Emergence Coach geworden. In mijn praktijk kun je terecht als:
- Je door een proces gaat van spiritual emergence/y. Soms is tijdelijk gebruik van medicatie belangrijk om te stabiliseren, in dat geval werk ik graag samen met je behandelaar. Tegelijkertijd mag er ruimte en waardering zijn voor je proces, als antidote voor stigma. We kunnen kijken hoe je zo veilig mogelijk door dit proces komt (door bijvoorbeeld te werken aan een goede gronding, voldoende expressie en het doseren van geestelijke input) We kunnen dit persoonlijk afstemmen. 
- Je in het verleden door een proces van spiritual emergency gegaan bent en je wilt de ervaringen integreren in je leven. De ervaring is een ding. Het een plek geven is minstens net zo belangrijk. De ziel spreekt vaak een symbolische taal. Zo kunnen ervaringen rondom dood te maken hebben met een totale update van je zelfbeeld. En vaak gaat groei door een periode van chaos.