The Kokon

Een veilige plek voor transformatie

Spiritual Emergency


“For a seed to achieve its greatest expression, it must come completely undone. The shell cracks, its insides come out and everything changes. To someone who doesn’t understand growth, it would look like complete destruction.” — Cynthia Occelli 

We gaan als samenleving massaal door versnelling en verdieping. Er verandert erg veel in korte tijd en op veel gebieden tegelijk. De heldere rollen-verwachtingen vervagen en mensen worden massaal "wakker" tot een dieper niveau van bewustzijn en daarmee het verlangen om authentiek te zijn.

Dit is een hele ontwikkeling. Die veel mogelijkheden biedt.
Alleen helaas niet zonder risico.
Waar je je goedheid en kracht wilt ontdekken, kom je je schaduw tegen.
Je kunt niet selectief "meer vreugde ervaren" aanzetten. Op het moment dat je meer gaat voelen, voel je al je emoties meer, ook de range van emoties die je misschien destijds onbewust hebt uitgezet.
Als je de diepte ingaat van je onderbewustzijn, kom je ongetwijfeld zeemonsters tegen.
Voor je het weet ben je op de reis die The Heroes Journey heet

Ik houd van de woorden "Spiritual Emergence" en "Spiritual Emergency". Stan Grof beschrijft dit uitgebreid in zijn boek*. Waar ervaringen rustig kunnen integreren tot ontwikkeling bij Spiritual Emergence, kan een persoon echt in een spirituele crisis komen als dit proces te snel gaat.

Een Spiritual Emergency kan lijken op een psychiatrische stoornis met psychotische kenmerken.
Als iemand overweldigd wordt door diepe grote geestelijke ervaringen, waardoor het contact met de realiteit vermindert, kan dit lijken op / overeenkomsten hebben met een manische psychose.
Als iemand zijn diepste angsten in de ogen kijkt en uit de diepe psyche worden deze angsten visueel en hoorbaar, kan dit erg lijken op een paranoide psychose.
De binnenwereld kan losgaan van de buitenwereld en het logische brein en kan gaan overweldigen.
De grenzen tussen "Zelf" en het collectieve kunnen bijna geheel verdwijnen.

Binnen de medische wetenschap is een psychose eigenlijk standaard een stoornis in de prikkeloverdracht in de hersenen. Onderliggend kan zich echter een heel belangrijk proces afspelen. Waarbij het belangrijk is dat het niet/zo min mogelijk onderdrukt wordt. Tijdelijke medicatie kan soms helpend/nodig zijn. Het is echter belangrijk om voor ogen te houden dat de psyche altijd op zoek is naar heelheid en dat een psychose een katalysator/een paardenmiddel is om dit te bereiken. Stigmatiseren kan erg schadelijk zijn.

Het is dus cruciaal om te onderscheiden en te begrijpen wat er gebeurt. Vaak zijn hierin een aantal signalen van belang: 
- Hoe is iemands levensverhaal? Was iemand voor de episode gezond? Is de crisis eenmalig en kan iemand (met hulp) dit verwerken en integreren en ontstaat er weer een nieuwe balans? Of blijft iemand last hebben van terugkerende episodes en is het inzicht/de wil beperkt om dit te integreren?
- Wat is de context van de crisis? Zijn er heftige gebeurtenissen? ?
- Hoe ziet het netwerk eruit van iemand?
- Is iemand bereid en in staat tot samenwerking en vertrouwen?

In 2016 ben ik Spiritual Emergence Coach geworden. In mijn praktijk kun je terecht als:
- Je door een proces gaat van spiritual emergence/y. Soms is tijdelijk gebruik van medicatie belangrijk om te stabiliseren, in dat geval werk ik graag samen met je behandelaar. Tegelijkertijd mag er ruimte en waardering zijn voor je proces, als antidote voor stigma. We kunnen kijken hoe je zo veilig mogelijk door dit proces komt (door bijvoorbeeld te werken aan een goede gronding, voldoende expressie en het doseren van geestelijke input) We kunnen dit persoonlijk afstemmen. 
- Je in het verleden door een proces van spiritual emergency gegaan bent en je wilt de ervaringen integreren in je leven. De ervaring is een ding. Het een plek geven is minstens net zo belangrijk. De ziel spreekt vaak een symbolische taal. Zo kunnen ervaringen rondom dood te maken hebben met een totale update van je zelfbeeld. En vaak gaat groei door een periode van chaos.